OKJ Gépkezelő tanfolyamok - KVALITÁS KFT honlap

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

OKJ Gépkezelő tanfolyamok

Tanfolyamok
Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat, a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet, a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet, valamint a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet alapján építőipari, illetve a közlekedési ágazatba tartozó gépet csak a hivatkozott előírásokban meghatározott OKJ – s szakképesítéssel és gépkezelői jogosítvánnyal rendelkező munkavállaló kezelhet.

A fentiek alapján Társaságunk a 32 582 02 azonosító számú Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés megszerzésére szervez tanfolyamokat 2020. december 31-ig bezárólag.
2021-ben új tanfolyamot nem lehet indítani. A decemberi tanfolyamokhoz korlátozott ideig még lehet csatlakozni.

Szakmairányok:

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) E-000881/2014/A001

• Energiaátalakító-berendezés kezelője E-000881/2014/A002

• Építési anyagelőkészítő gép kezelője E-000881/2014/A003

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő E-000881/2014/A004

• Targoncavezető E-000881/2014/A005

• Útépítő- és karbantartógép kezelő E-000881/2014/A006

• Alapozás, közmű és fenntartási-gép kezelő E-000881/2014/A007

A szakmairányokba tartozó gépek felsorolása a OKJ gépkategóriák oldalon találgató.

A korábbi könnyű- és nehézgépkezelő szakképesítés megszűnt, de a meglévő OKJ-s bizonyítványok továbbra is érvényesek maradnak. Ezek után ilyen típusú szakképesítés nem szerezhető.

Az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány (Régi mustársárga arcképes jogosítvány, melynek száma római I; II; vagy III-al kezdődik) a bejegyzett géptípus kezelésére csak
2016. június 30-ig jogosított (kivéve a bejegyzett telepített gépek vonatkozásában). A gépek további kezelésére csak új tanfolyam elvégzése után lesz lehetőség.

Az egyes kategóriákban felsorolt gépeken túl jelentkező igény esetén, természetesen van mód bármely géptípusból történő tanfolyami képzésre és vizsgára.

A tanfolyamon való részvétel feltételei:
• 8 általános iskolai bizonyítvány, vagy annál magasabb iskolai végzettség
• 18. betöltött életév
• a szakmai alkalmasságra vonatkozó jogszabály szerint „alkalmas” orvosi vélemény
• kitöltött, aláírt és leadott Jelentkezési lap
• tanfolyami és vizsgadíj teljesítésének igazolása (csak OKJ-s tanfolyamnál)

Olyan géptípusból, amely részt vesz közúti közlekedésben, csak az tehet vizsgát, akinek megvan a jármű vezetéséhez szükséges jogosítványa.

Egy vizsga alkalmával három szakmairány vonható össze. A géptípusok, gépcsoportok száma hatósági vizsgán maximálisan 3 lehet.

Az egyes tanfolyamokat megfelelő létszám esetén, a helyszínen, vagy körzetesítve, az érintett munkáltatóknak megfelelő napszakban és időbeosztással szervezzük meg.

A tanfolyamok időszükséglete 60 óra, ami 24 óra elméletből és 36 óra gyakorlatból tevődik össze.

A gyakorlati felkészítés (felkészülés) alól (28 óra) a résztvevő a tanfolyam keretein belül mentesül, ha annak teljesítését a munkahely átvállalja és igazolja, vagy a tanfolyami hallgató a szakmairánynak megfelelő gépcsoportra vagy a megfelelő gépcsoportba tartozó gépre érvényes építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik.

Az érintett gép tanfolyamra és vizsgára történő biztosítása, eltérő megállapodás hiányában a munkáltató, illetve a jelentkező feladata.

A tanfolyam időtartamára, a tananyag könnyebb elsajátítása érdekében a résztvevőknek díjtalan kölcsönzés formájában (elvesztés, rongálódás esetén 3.000,-Ft/db térítési költséget számítunk fel) a vizsgakérdések szerint összeállított segédanyagot biztosítunk. Ugyancsak a felkészülés elősegítése céljából az internetre feltett, kidolgozott szóbeli tételek elérhetőségét is biztosítjuk.

Az elméleti és gyakorlati képzésen a részvétel kötelező. A 30 % - os hiányzást meghaladó jelentkező a képzésből a hivatkozott jogszabály alapján kizáródik.

A tanfolyamokat követő vizsgára (szóbeli és gyakorlati) a vonatkozó jogszabályokban meghatározott vizsgabizottság előtt kerül sor, amely eredményes vizsga esetén, államilag elismert OKJ – s képesítést igazoló, szakképesítő bizonyítványt ad ki.

A közúti közlekedésben is résztvevő gépek járművezetői jogosítvány birtokában is csak gépkezelői jogosítvánnyal kezelhetők. Ezt az országos érvényű arcképes jogosítványt, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) adja ki. Ez külön tanfolyami képzést és vizsgát jelent, amely megfelelő szakképesítés megléte esetén, csak gyakorlati részből áll. A gyakorlati vizsgakötelezettség egyben azt is jelenti, hogy vizsgázni csak olyan géptípusból lehet, mely a vizsgán biztosítható!
A hatósági vizsga időpontja a szakképesítő (OKJ) vizsgával azonos napra is kitűzhető.

Tanfolyamszervezői tevékenységünket, engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézményként (szám: E-000881/2014) és a Sm. Munkaügyi Központ regisztrációjával (nysz.: 14 – 0160 – 05) végezzük. Így a munkáltatók részére lehetőség nyílik az egyes képzési támogatásokhoz pályázat beadására az illetékes Munkaügyi Központhoz, továbbá egyéb pályázatoknál a tanfolyam és vizsga költségének szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolására.


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz